Tjenester

Rørleggermester Aadne Carlsen utfører blant annet montering av varmepumper, installasjon av vannbåren varme og totalrehabilitering av bad.

Varmepumpe

Rørleggermester Aadne Carlsen utfører montering av varmepumper. Vi opererer med luft-vann og vann-vann – varmepumper. Vi har lang erfaring innen varmepumper, og utfører i tillegg reparasjoner og service på diverse varmepumpemerker.

Hvorfor velge varmepumpe?

En varmepumpe er en økonomisk og miljøvennlig oppvarmingsmetode. En varmepumpe lager ingen utslipp, og filtrering av luften gjennom filtre i varmepumpen skaper et godt innemiljø.

Grunner til å velge varmepumpe:

  • Økonomi
  • Effektiv luftrensing
  • Innspart energi over varmepumpens levetid
  • Driftssikkerhet
  • Komfort
  • Jevn varme, regulerbar
  • Lavt lydnivå

Vannbåren varme

Rørleggermester Aadne Carlsen installerer vannbåren varme. Vannbåren varme er varme som overføres gjennom oppvarmet vann. En av de vanligste måtene å utnytte vannbåren varme på er ved bruk av radiator – en veggopphengt ovn som er fylt med varmt vann.

Uansett hvordan man velger å utnytte den vannbårne varmen, er løsningen økonomisk og miljøvennlig. I bygninger blir rør lagt inn i bygningskonstruksjonen, og deretter varmes vannet opp av en varmekilde for så å sirkulere i rørsystemet.

Tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering. Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge. I våre naboland er allerede denne løsningen svært utbredt.

Totalrehabilitering av bad og våtrom

Rørleggermester Aadne Carlsen utfører rivning av gamle bad, før ny membran og nye fliser, montering av toalett, dusj, servanter, badekar og skapinnretninger. Det kan være mange årsaker til å rehabilitere badet. Det kan ha blitt fuktskadet, eller behovene angående bad kan ha endret seg – kanskje man ønske et større bad, eller bare et mer moderne og praktisk bad.

Uansett årsak er det veldig viktig at rehabilitering av bad blir fagmessig utført. Kombinasjonen av vann, fukt og elektroinstallasjoner gjør at det blir stilt høye krav til utførelse. Denne typen utbedringer er derfor omfattet av en lang rekke lover, regler og forskrifter som huseier er pålagt å følge.

Sanitæranlegg

Vi installerer alle typer sanitæranlegg.

Tining av avløp

Vinterstid ufører vi tining av frosne avløp med spesialutstyr. Frosne rør kan fort oppstå på hytter og boliger som ikke blir brukt hver dag, og frosne rør kan skape store skader dersom problemer ikke blir håndtert riktig.